טופס רישום למעון שניאור חב"ד הרצליה לשנה"ל תשפ"ה

1
הוראות הרשמה
2
חוזה
3
פרטים אישיים
4
הצהרת בריאות
5
פרטי תשלום
6
חתימה

הורים יקרים!

שלום וברכה.

להלן טופס רישום למעונות היום של חב"ד הרצלי'ה לשנה"ל ה'תשפ"ה הבעל"ט.

יום הלימודים במעונות יהיה יום לימודים מלא בלבד. לא ניתן להירשם לחצי יום לימודים ללא צהרון.

לפניכם מספר שלבים לרישום:

  • אנא קראו היטב את החוזה דלהלן, מלאו את כל הפרטים, וחתמו על החוזה.
  • מלאו טופס מקוון (מאובטח) להקמת אמצעי תשלום בהוראת קבע בנקאית או אשראי.
  • בצעו תשלום דמי רישום, ביטוח ודמי שכלול.

לאחר מילוי כל הפרטים הנ"ל הטפסים יגיעו למשרדנו לבדיקה.

לאחר תום תקופת הרישום ישלחו להורים בתוך כשבועיים, תשובות לגבי קבלה למעונות.

בגלל הביקוש העצום, איננו יכולים להבטיח קבלת כל בקשה לרישום.

בברכת הצלחה רבה!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

טופס התחייבות הורים למעון גן שניאור – ה'תשפ"ה

נא לקרוא את החוזה בעיון לפני ביצוע הרישום

אני, הח"מ רושמ/ת את בני/בתי למעון יום שע"י מוסדות חב"ד הרצלי'ה (ע"ר 580111870), להלן (הנהלת המעון).

בחתימתי על טופס רישום והתחייבות זה הנני מתחייב/ת לשלם להנהלת המעון את התשלומים המפורטים להלן ומסכים על כל הנכתב בחוזה זה.

שעות פעילות המעון:

  1. המעון יפעל בימים א-ה בין השעות 7:30 עד 16:30 ובימי ו' בין השעות 7:30 עד 12:30.
  2. פתיחת שנת הלימודים אי"ה, ביום ראשון, כח' מנחם אב ה'תשפ"ד, 1/9/24.
  3. לוח החופשות במעון יפורסם בסמוך לתחילת שנה"ל.

תשלומים למעון:

דמי רישום, ביטוח ושכלול:

  1. דמי הרישום למעון הינם 133 ₪.

דמי הרישום לא יוחזרו במקרה של ביטול ההרשמה.

  1. דמי הביטוח הינם 69 ₪ חד פעמי, עבור כל שנת הלימודים.

דמי הביטוח לא יוחזרו במקרה של ביטול הרישום.

  1. דמי שכלול למעון הינם בסך 291 ₪ לכל שנת הלימודים.

שכר לימוד:

שכר הלימוד במעון הינו (תינוקות/פעוטות/בוגרים) – 4,200 ₪ לחודש, 12 חודשים בשנה.

התחייבות התשלום הינה לשנת לימודים מלאה.

התשלום עבור 12 חודשים ייגבה ב-12 תשלומים, החל מהתאריך 5.8.24 וכלה בתאריך 5.7.25. התשלום חודש מראש נועד להבטיח את הנהלת המעון במקרה של עזיבה ללא התראה מראש, כפי שיפורט להלן.

מקדמה:

תשלום המקדמה הינו 850 ₪ וייגבה בתאריך 5/4/24. סכום זה יקוזז מהתשלום הראשון בתאריך 5/8/24.

תשלום זה יוחזר להורה, באם החליט לבטל את הרישום למעון, וזאת בתנאי והביטול נעשה בכתב במייל, סמס או הודעת וואצאפ, וזאת עד לתאריך 5/7/24 בלבד.

הודעות שיימסרו לאחר תאריך הנ"ל לא יחשבו כהודעה מוקדמת, ולא תתקבל החזר המקדמה בגינן.

שיק ביטחון:

יש להעביר שיק ביטחון לצורך הבטחת תנאי תשלום שכר הלימוד לפי תנאי חוזה זה. שיק זה יוחזר להורה בתום שנת הלימודים במידה ולא הפר תנאי הסכם זה.

עמלות:

ההורה מתחייב לשאת בכל עמלה שתיגבה על ידי הבנק בגין החזרת תשלום בשל אי כיסוי מספיק.

עזיבה לפני סיום שנה"ל:

במידה ויחליט הורה להפסיק לשלוח את בנו/בתו למעון יש להודיע על כך להנהלת הגנים 30 יום מראש (להלן ימי ההודעה מראש), בכתב במייל, סמס או הודעת וואצאפ, וזאת לא יאוחר מהתאריך 30/4/25. הודעה על עזיבה לגננת בלבד לא תהיה קבילה.

במקרה של הודעה מראש עד לתאריך 30/4/25, ישלם ההורה את שכ"ל במלואו רק עד לתום ימי ההודעה מראש, דהיינו 30 יום נוספים, בהם יוכל כמובן לשהות במעון. יובהר כי אי הגעה למעון איננה פוטרת מתשלום שכ"ל.

הסיבה להודעה מראש היא כדי לאפשר להנהלת המעון למצוא ילד/ה אחרים שייכנסו ללמוד במעון במקום הילד/ה שעזבו.

במידת האפשר תעשה הנהלת המעון כל שביכולתה למצוא ילד/ה אחרים ובכך להציע להורים העוזבים קיצור ימי ההודעה מראש והתשלום בגינם.

לאחר התאריך 30/4/25 עזיבת ילד את המעון לא תזכה בהחזר כספי, אלא אם יוחלט אחרת על ידי הנהלת המוסד. במקרה כזה, ייאלץ ההורה להמשיך לשלם את שכר הלימוד עד לתום שנת הלימודים.

אמצעי תשלום:

התשלום החודשי יגבה ב 12 תשלומים שווים (כאשר מהתשלום הראשון תקוזז המקדמה הנ"ל).

החיוב יבוצע ב 5 לכל חודש החל מתאריך 5/8/24 וכלה בתאריך 5/7/25

לא ניתן לשלם במזומן.

הסדר אמצעי תשלום הינו תנאי הכרחי לקבלת הילד למעון.

ללא הסדר תשלום הנהלת המעון אינה מתחייבת לשמור מקום לילדכם.

הנחת אחים – ילד שני מזכה ב10% הנחה למשפחה. ילד שלישי ב15%. מהמחיר המלא למשפחה.

אישור וחתימה:

בחתימתי זו הנני מסכימ/ה כי אי כיבוד התחייבות זו או איחור של מעל לשבוע ימים בסילוק של תשלום כפי שנקבע מראש או ביטול של אמצעי התשלום ללא תיאום עם הנהלת המעון, מהווה עילה וסיבה לביטול התחייבות הנהלת המעון להחזקת בני/בתי במעון.

בכל מקרה של בירור עניין כספי בין ההורים לבין הנהלת המעון ייקבעו אך ורק הרישומים המופיעים בספרי מוסדות הנהלת המעון.

לתשומת לב ההורים: מוסכם כי באם המעון ייסגר במהלך שנת הלימודים או לא ייפתח מחמת כח עליון כלשהוא ו/או עיריה, משרד הכלכלה, משרד החינוך או לרבות כל גורם אחר, וכן באם תינתן הוראה על ידי כל גורם המהווה כעין כח עליון לפתיחת המעון במבנה אחר, אין ולא תהיה לי שום תלונה כלפי הנהלת המעון לרבות כל טענה שהיא.

שכר הלימוד ייגבה כרגיל, (כולל ימי מלחמה ח"ו) אלא אם תהיה הנחיית ממשלה לפעול בצורה אחרת.

לשאלות נוספות ניתן לפנות לאחראי הרישום,

הרב גיל מנשה כלימיאן, טל. 054-7703672

פרטי המסגרת:

מעון גן שניאור רחוב הפועל 26 נוף ים
חצי שנה ועד 3 שנים
שעות פתיחה: ימים א' – ו' 7:30-16:30 ימי ו' 7:30-12:30

פרטי הילד לרישום

פרטי ההורים

כתובת

הצהרת ההורים על מצב בריאותו של התלמיד

אני מצהיר בזאת כי *

מגבלה כרונית *

תרופות ורגישויות

אפשרויות תשלום

הבהרה:

בסיום טופס הרישום תועברו לתשלום דמי ההרשמה בכרטיס אשראי.
את תשלום דמי ההרשמה יש לבצע באשראי, מיד בסיום טופס זה. רישום ללא תשלום דמי ההרשמה לא ייקלט!

כאן ניתן לבחור את אמצעי התשלום המועדף עליכם לתשלום שכר הלימוד החודשיים

פרטי תשלום להקמת הוראות קבע

שימו לב:

גם אם בחרתם לשלם את שכר הלימוד בכרטיס אשראי ומילאתם כאן את הפרטים, בסיום ההרשמה יש למלא את הפרטים שוב ולשלם את דמי ההרשמה בכרטיס אשראי

חתימה:

בלחיצה על הכפתור הבא אתם מצהירים כי כל הפרטים שמילאתם נכונים, ואתם מועברים לעמוד תשלום דמי הרשמה.
ללא תשלום דמי הרשמה הרישום לא יקלט

בלחיצה על כפתור מעבר לתשלום אתם מצהירים כי כל הפרטים שמילאתם נכונים, ואתם מועברים לעמוד תשלום דמי הרשמה.
ללא תשלום דמי הרשמה הרישום לא יקלט