הרשמה למעונות חב"ד הרצליה - שלב שני

נא לעקוב אחר ההוראות ולמלא את הפרטים המלאים עד להשלמת התהליך עם קבלת אישור הרשמה למעון

כל עוד לא נפתח מסך אישור ההרשמה, ההרשמה לא נקלטה!

בלחיצה על כפתור מעבר לתשלום אתם מצהירים כי כל הפרטים שמילאתם נכונים, ואתם מועברים לעמוד תשלום דמי הרשמה.
ללא תשלום דמי הרשמה הרישום לא יקלט